Raport bieżący ESPI 9/2022 Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 31 marca 2022 r. Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Andrzeja Basiaka – Prezesa Zarządu Spółki, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Advenire – Andrzej Basiak z siedzibą, w Częstochowie, posiadającą REGON 150868989, sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podziel się ze znajomymi