Raport bieżący ESPI 56/2023 Informacja o odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _KRS_: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216 _”Spółka”_ niniejszym informuje, iż w dniu 14 września 2023 r., o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 września 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załącznik

Podziel się ze znajomymi