Raport bieżący ESPI 55/2021 BPS SA odstąpił od warunkowej umowy sprzedaży zawartej z mPay. MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”mPay”, „Spółka”_, niniejszym informuje, że w dniu 01 grudnia 2021 r. otrzymał od Banku Polskiej Spółdzielczości SA z siedzibą w Warszawie oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji Domu Maklerskiego Banku BPS SA z siedzibą w Warszawie, zawartej w dniu 29 stycznia 2021 r., opublikowanej raportem bieżącym ESPI 3/2021.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=191110&title=BPS+SA+odst%C4%85pi%C5%82+od+warunkowej+umowy+sprzeda%C5%BCy+zawartej+z+mPay.

Podziel się ze znajomymi