Raport bieżący ESPI 54/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.11.2021r. MPAY S.A.

Zarząd spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-30.11.2021r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.11.2021r. wynosiła 667,5 tys. Liczba użytkowników na dzień 30.11.2020r. wynosiła 443,4 tys., co oznacza 50,5 % wzrost liczby użytkowników w ujęciu rocznym.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=191107&title=Liczba+u%C5%BCytkownik%C3%B3w+aplikacji+mPay+na+dzie%C5%84+30.11.2021r.

Podziel się ze znajomymi