Raport bieżący ESPI 5/2022 mPay zawarł umowę z PKP InterCity.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 05 lutego 2022 r. zawarła ze spółką PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, NIP: 5262544258, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296032 _”PKP Intercity”_ umowę stanowiącą, że PKP Intercity zleca mPay świadczenie usług sprzedaży obejmujących m.in. prowadzenie sprzedaży biletów na przejazdy pociągami PKP Intercity _”Umowa”_.
Na podstawie Umowy mPay w ciągu 3 miesięcy rozpocznie sprzedaż biletów uprawniających do przejazdów pociągami PKP Intercity w swojej aplikacji mobilnej.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=193231&title=mPay+zawar%C5%82+umow%C4%99+z+PKP+InterCity.

Podziel się ze znajomymi