Raport Bieżący ESPI 49/2021 Wniosek do KNF o uchylenie decyzji oraz ponowne rozpatrzenie sprawy MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”mPay”, „Spółka”_, niniejszym informuje, że w dniu 19 listopada 2021 r. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której wydana została decyzja przez Komisję Nadzoru Finansowego _”KNF”_, w której KNF zgłosiła sprzeciw co do planowanego bezpośredniego nabycia akcji imiennych Domu Maklerskiego Banku BPS SA z siedzibą w Warszawie przez mPay _”Decyzja”_, o której mPay informował w raporcie bieżącym nr 48/2021 z 5 listopada 2021 r.

Zarząd Spółki po analizie uzasadnienia Decyzji przy wsparciu renomowanej międzynarodowej firmy doradczej uznał, że wniesienie wniosku o uchylenie Decyzji w całości oraz ponowne rozpatrzenie sprawy jest zasadne oraz konieczne.

Zarząd mPay zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=190792&title=Wniosek+do+KNF+o+uchylenie+decyzji+oraz+ponowne+rozpatrzenie+sprawy

Podziel się ze znajomymi