Raport bieżący ESPI 48/2022 Rozwiązanie Porozumienia Akcjonariuszy mPay MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje że w dniu 30 grudnia 2022 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną od spółki Stichting Legal Owner Solution One z siedzibą w Amsterdamie oraz Mobilia Asset Management B.V. z siedzibą w Amsterdamie działających łącznie w imieniu funduszu Solution One utworzonego i działającego zgodnie z prawem holenderskim, jako właściciel prawny aktywów i pasywów oraz zarządzający _”Solution One”_ zawiadomienie o rozwiązaniu Porozumienia Akcjonariuszy.

O zawarciu Porozumienia Akcjonariuszy Spółka informowała raportem bieżącym nr 32/2021.

Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

2022.12_Solution_One_Zawiadomienie

Podziel się ze znajomymi