Raport bieżący ESPI 45/2023 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.06.2023r.

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-30.06.2023r.

Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 30.06.2023r. wynosiła 1,297 mln i była większa od liczby kont użytkowników na koniec maja o 24 tys.

Liczba kont użytkowników na dzień 30.06.2022r. wynosiła 922,5 tys., co oznacza dynamikę wzrostu liczby użytkowników w ujęciu rocznym w wysokości 140,6%.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podziel się ze znajomymi