Raport bieżący ESPI 44/2023 Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana prof. dr hab. Konrada Raczkowskiego oraz Pana Pawła Baranowskiego.

Dodatkowe informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Życiorys Paweł Baranowski

Życiorys Konrad Raczkowski

Podziel się ze znajomymi