Raport bieżący ESPI 39/2023 mPay podjął Uchwałę o umorzeniu warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych w programie Managerskim dla Spółki Dziki Trener MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 7 czerwca 2023 r. podjął uchwałę o umorzeniu przeznaczonych dla Inwestora Spółki Dziki Trener 750.000 _siedemset pięćdziesiąt tysięcy_ warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii P w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz 750.000 _siedemset pięćdziesiąt tysięcy_ warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii R w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że Uchwała ta jest następstwem rozwiązania za porozumieniem stron w dniu 30 grudnia 2022 r. umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 11 grudnia 2021 r. ze spółka Dziki Trener sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 722082, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 49/2022.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podziel się ze znajomymi