Raport bieżący ESPI 30/2023 mPay zawarł umowę z FIZEN Sp. z o.o.

Treść raportu:

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 9 maja 2023 r. zawarła ze spółką FIZEN sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: Narutowicza 40 lok. 1, 90-135 Łódź, NIP: 7252309077, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 900414 _”FIZEN”_ umowę o świadczenie usług w zakresie dostarczania w sposób ciągły technologii umożliwiającej mPay świadczenie usług AIS oraz PIS we własnym imieniu i na swoją rzecz jako mPay, w oparciu o własny certyfikat techniczny i posiadane zezwolenie działania jako Krajowa Instytucja Płatnicza.

Wdrożenie usług związanych z otwartą bankowością pozwoli Spółce zoptymalizować obecnie ponoszone koszty transakcyjne w aplikacji mobilnej, jak i da możliwość wprowadzenia na rynek nowych, dotąd nieoferowanych przez Spółkę produktów z obszaru FinTech.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Informacja o zamiarze podpisania umowy była wcześniej raportowana w dniu 27 grudnia 2022r. – ESPI 47/2022. 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podziel się ze znajomymi