Raport bieżący ESPI 29/2022 mPay zawarł umowę z FINAX SA

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 12 lipca 2022 r. zawarła ze spółką FINAX, o.c.p., a.s., Spółka Akcyjna, Odział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotwska 1, VIII p., 00-642 Warszawa, NIP: 1080025214, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000957447 _”FINAX”_ umowę, zgodnie z którą mPay zobowiązał się do świadczenia usług marketingowych na rzecz FINAX, m.in. poprzez prowadzenie kampanii reklamowych na stronie internetowej, aplikacji mobilnej, w mediach społecznościowych lub innych kanałach treści online mPay.

FINAX jest słowackim domem maklerskim, który działa obecnie w pięciu krajach: na Słowacji, Węgrzech, Chorwacji oraz w Czechach i Polsce. Specjalizuje się w oferowaniu usługi zwanej robodorodztwem inwestycyjnym, która pozwala inwestować pasywnie. W Polsce posiada już 9 tysięcy klientów, którzy zainwestowali z pomocą Finax ponad 300 mln zł aktywów.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podziel się ze znajomymi