Raport bieżący ESPI 13/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 28 lutego 2023 roku.

Data publikacji 28.02.2022

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _KRS_: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216 _”Spółka”_, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% _pięć procent_ liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 28 lutego 2023 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z posiadanych akcji i ze wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

– Grupa Lew Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 46 B, 42-215 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _KRS_: 0000425958, posiadająca 36.185.665 _trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć_ akcji zwykłych, które dają prawo do 36.185.665 _trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć_ głosów, co stanowi 53,69 % _pięćdziesiąt trzy i 69/100 procent_ ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Głosy przysługujące Grupie Lew stanowiły 100% _sto i 0/100 procent_ liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 lutego 2023 r.

Podziel się ze znajomymi