Raport bieżący EBI 5/2023 Powołanie i odwołanie osób nadzorujących mPay Spółka Akcyjna

Data publikacji 28.02.2023
Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 28 lutego 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta:

1. powołało w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Hołubowskiego,
2. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Dudzińskiego.

Dodatkowe informacje o nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
  • Karol Zielinski – Członek Zarządu

Łukasz Holubowski_życiorys

Podziel się ze znajomymi