Raport bieżący EBI 4/2021 ESPI 2/2021 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.

Treść raportu:
Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.
Raporty okresowe będą przekazywane w 2021 roku w następujących terminach:
Raport roczny:
– za 2020 rok – 19 marca 2021 roku
Raport kwartalny:
– za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 roku
Raport kwartalny:
– za II kwartał 2021 roku – 13 sierpnia 2021 roku
Raport kwartalny:
– za III kwartał 2021 roku – 14 listopada 2021 roku
Zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku.Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi