Raport bieżący EBI 10/2023 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708, przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. na godzinę 11:00.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe

Załacznik

Podziel się ze znajomymi