Raport bieżący 57/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 14 września 2023 roku

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _KRS_: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216 _”Spółka”_, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% _pięć procent_ liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 14 września 2023 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z posiadanych akcji i ze wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu Spółki: – Grupa Lew Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 46 B, 42-215 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _KRS_: 0000425958, posiadająca 33.801.665 _trzydzieści trzy miliony osiemset jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć_ akcji zwykłych, które dają prawo do 33.801.665 _trzydzieści trzy miliony osiemset jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć_ głosów, co stanowi 50,15 % _pięćdziesiąt i 15/100 procent_ ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Głosy przysługujące Grupie Lew stanowiły 100% _sto i 0/100 procent_ liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 września 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Podziel się ze znajomymi