Raport Bieżący ESPI 55/2023 Korekta raportu ESPI nr 54/2023 z dnia 01.09.2023r.- Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.08.2023r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 54/2023 z dnia 01.09.2023 roku informujemy, iż w treści zamieszczonego raportu ESPI doszło do omyłki pisarskiej polegającej na wpisaniu częściowej treści raportu.

Poniżej skorygowana treść raportu:

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-31.08.2023r.

Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 31.08.2023r. wynosiła 1,360 mln i była większa
od liczby kont użytkowników na koniec lipca o 32 tys.

Liczba kont użytkowników na dzień 31.08.2022r. wynosiła 1,025 tys., co oznacza dynamikę wzrostu liczby użytkowników w ujęciu rocznym w wysokości 132,7%.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podziel się ze znajomymi