Raport bieżący ESPI 53/2023 Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

Zarząd spółki pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 30 sierpnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o art. 383 § 1 kodeksu spółek handlowych podjęła uchwałę w sprawie delegowania Pana Łukasza Hołubowskiego do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Okres delegowania rozpoczyna się w dniu 01 września 2023 r. i wygasa w dniu 30 listopada 2023 r.

 

Podziel się ze znajomymi