Raport bieżący ESPI 52/2023 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708, przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 14 września 2023 r. na godzinę 12:00.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe

Załącznik

Podziel się ze znajomymi