Raport bieżący ESPI 48/2023 Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 19 lipca 2023 r. Spółka otrzymała powiadomienie od Pana Andrzeja Basiaka – Prezesa Zarządu Spółki, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Advenire – Andrzej Basiak z siedzibą, w Częstochowie, posiadającą REGON 150868989, skorygowane 20 lipca 2023 r. sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Treść skorygowanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załącznik

Podziel się ze znajomymi