Raport bieżący ESPI 42/2023 Informacja o odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS): 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216 („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 czerwca 2023 r., o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2023 r. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Załącznik

Podziel się ze znajomymi