Raport bieżący 29/2023 Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej z GPW i GPW Private Market

Treść raportu:

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 8 maja 2023 r. Spółka zawarła aneks do umowy przedwstępnej o świadczenie usług operatora płatności oraz weryfikacji tożsamości klienta ze spółką GPW Private Market SA z siedzibą w Warszawie _KRS: 923452_ oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie _KRS: 82312_ „GPW”_. 

Aneks zmienia umowę przedwstępną, opublikowaną raportem ESPI 45/2022, ESPI 5/2023 oraz raportem ESPI 18/2023 w taki sposób, że termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej nastąpi do dnia 15 maja 2023r. Jest to data graniczna, której Strony nie przewidują przekraczać.

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podziel się ze znajomymi