Podpisanie umowy z biegłym rewidentem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

Zarząd ”MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2019 rok z Zofią Skowron prowadzącą Biuro Biegłych Rewidentów „REWIZ” Kraków wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem KRBR 2703.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Podziel się ze znajomymi