Nałożenie na Emitenta kary upomnienia przez Organizatora Alternatywnego Systemu

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 24 maja 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę nr 519/2018, w sprawie upomnienia Emitenta na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Kara upomnienia wynika z niedochowania przez Emitenta wymogów, co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za I kwartał roku 2018, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi