MPAY SA Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZA

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mPay S.A, które odbędzie się w Warszawie w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.
6. Wolne wnioski.

W załączniku do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, oraz formularze pełnomocnictw.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.mpay.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”
Załącznik do raportu zawiera:
– Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
– Projekty uchwał na NWZA
– Formularz pełnomocnictwa NWZA

PODSTAWA PRAWNA:

&4 ust.2 pkt 1) i 3) oraz &6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu

Załączniki

Podziel się ze znajomymi