Komunikat Zarządu w sprawie uzyskania przez Spółkę mPay S.A. zezwolenia na świadczenie usług jako KIP

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 13 września 2016 r. podczas 320. posiedzenia KNF Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez mPay S.A.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,

• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:

o przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,

o przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,

• wydawanie instrumentów płatniczych,

• umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring).

W załączniku do raportu znajduje się pełna treść komunikatu KNF: KNF-13-09-2016-tcm75-48052.pdf

Załącznik do raportu zawiera:

– komunikat KNF z 320. Posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Podziel się ze znajomymi