Informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokonanym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A., które odbędzie się w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, w dniu 30 maja 2018 roku, o godz. 12:00, dokonanym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.
Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu

Załączniki

Podziel się ze znajomymi