Coraz wyraźniejszy kierunek zmian Spółki

mPay coraz mocniej stawia na pełne wykorzystanie swoich kompetencji do rozwoju oferty usług finansowych

mPay od wielu miesięcy kładzie coraz większy nacisk na rozwój działalności zgodnie z ideą Open Banking. Aktualna zmiana wyglądu aplikacji, z wyodrębnionymi usługami finansowymi, to jeden z elementów szerszej strategii rozwoju w perspektywicznych obszarach. Położenie mocniejszego akcentu na usługi finansowe znajduje odzwierciedlenie także w rozszerzeniu kompetencji zarządu spółki.

Maksymalizacja korzyści dla użytkownika w ramach jednej multifunkcyjnej aplikacji do płatności mobilnych – to nadrzędny cel wszystkich aktywności mPay, które służą rozwojowi jej flagowego produktu. Podział ekranu aplikacji na „Moje finanse” oraz pozostałe „Produkty i usługi”, to kolejne udogodnienie dla klientów – jest przejrzyście i zawsze w zasięgu ręki. Ostatnia aktualizacja to także zapowiedź kierunku dalszego rozwoju spółki, wynikającego z rewizji strategii, znajdującego odzwierciedlenie w realizowanych od wielu miesięcy działaniach. Potwierdzeniem tego są m.in. intensywne prace nad rozszerzeniem licencji Krajowej Instytucji Płatniczej zgodnie z trendem Open Banking, czy ostatnia innowacja w postaci rozwiązania biometrycznego do potwierdzania tożsamości użytkownika. mPay to pierwsza niebankowa aplikacja do płatności mobilnych, która umożliwia weryfikację konta przez tzw. selfie.

Konsekwentnie realizowany proces dywersyfikacji oferty produktowo-usługowej mPay, wsparty innowacyjnymi wdrożeniami, to odpowiedź na dobrze zidentyfikowane przez nas potrzeby klientów. – mówi Krzysztof Hejduk, Wiceprezes Zarządu mPay S.A. Coraz większy nacisk kładziemy na pełne wykorzystanie potencjału spółki w kontekście możliwości, jakie daje nam dyrektywa PSD II, której wytyczne zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego w drodze nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych z 2018 roku.dodaje Krzysztof Hejduk.

Każda aktywność biznesowa mPay wpisuje się w jak najpełniejsze wykorzystanie kapitału w postaci szerokiej ekspertyzy, kilkunastoletniego doświadczenia i umiejętności identyfikowania rynkowych szans. Nadrzędnym celem działalności spółki niezmiennie pozostaje tworzenie rozwiązań, które ułatwiają życie użytkownikom, a ponadto wnoszą niezaprzeczalny wkład w rozwój branży.

– Rozwój funkcjonalności związanych z kwestiami dotyczącymi finansów osobistych jest odpowiedzią na tendencje rynkowe i oczekiwania użytkowników w Polsce i na całym świecie, polegające na realizacji różnorakich potrzeb, w tym finansowych, z poziomu mobilnego urządzenia– mówi Daniel Ścigała, Wiceprezes Zarządu i CFO mPay S.A. – Procesy digitalizacji usług przyspieszyły dodatkowo w czasach pandemii, zachęcając do korzystania z technologii mobilnych także klientów dotychczas wobec nich nieufnych. W niedalekiej przyszłości upatrujemy wielu atrakcyjnych możliwości rozszerzania naszej oferty produktowo-usługowej, o czym będziemy informować w odrębnych komunikatach. – dodaje Daniel Ścigała.

Zgodnie z uchwałami podjętymi podczas posiedzenia Rady Nadzorczej mPay S.A., które odbyło się 14 września br., przez okres trzech najbliższych miesięcy obowiązki Prezesa Zarządu mPay i jednocześnie Dyrektora ds. marketingu będzie pełnił Pan Andrzej Basiak – Prezes Zarządu Grupy LEW S.A., inwestora strategicznego w mPay. Dotychczasowy Prezes Zarządu, Pan Krzysztof Hejduk, został powołany na stanowisko Wiceprezesa, Dyrektora ds. strategii i sprzedaży mPay. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiedzialny za kontynuację rozwoju spółki w obszarze wdrożeń innowacji produktowo-usługowych.

Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. finansowych mPay, został powołany Pan Daniel Ścigała. Nowy członek zarządu posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku finansowym oraz kapitałowym i będzie odpowiedzialny m.in. za obszar relacji inwestorskich, jak również za wsparcie procesu dywersyfikacji działalność spółki. W latach 2000-2010 Pan Daniel Ścigała pracował w mBanku, gdzie odpowiadał m.in. za bankowość prywatną i usługi zarządzania aktywami dedykowane zamożnym klientom. Następnie związał się z Grupą BNP Paribas, dla której tworzył bankowość prywatną, a potem kierował biurem maklerskim. Pełnił również funkcję prezesa TFI BNP Paribas. W latach 2013-2015 był szefem Biura Maklerskiego Banku BGŻ. Od 2015 roku był zaangażowany w projekty start-up’owe, w tym m.in. w Ipopema Securities. Bezpośrednio przed objęciem obowiązków Wiceprezesa i CFO w mPay, pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing w G-Rock Ltd z siedzibą na Gibraltarze, gdzie pod marką Golden Sand Bank współtworzył nowoczesną bankowość mobilną w powiązaniu z usługami inwestycyjnymi.

Ostatnie wdrożenia, jak również rozszerzenie kompetencji zarządu spółki, wraz z jasnym podziałem odpowiedzialności pomiędzy dwóch wiceprezesów, to potwierdzenie naszej konsekwencji w realizacji obranej strategii. Rozwój nowoczesnych instrumentów do płatności mobilnych musi iść w parze ze zwiększaniem wygody użytkowników. Dotyczy to zarówno intuicyjności w zakresie obsługi, jak i dywersyfikacji oferty produktowo-usługowej. –  informuje Andrzej Basiak, p.o. Prezesa Zarządu mPay S.A. oraz Prezes Grupy LEW S.A. W pozyskaniu do naszego zespołu kolejnego wysokiej klasy fachowca dostrzegam potencjał realizacji wielu ciekawych projektów, których wypadkową będzie jeszcze mocniejsze zaakcentowanie wyróżników mPay na rynku, szeroko pojętych, płatności mobilnych. – dodaje Andrzej Basiak.

Informacja prasowa Inf. pras. – mPay coraz mocniej stawia na pełne wykorzystanie swoich kompetencji – 21 09 2020-1

 

Podziel się ze znajomymi