Branża flotowa : Kongres Nowej Mobilności 2023

Elektromobilność w Polsce przechodzi przez rewolucyjne zmiany, a Kongres Nowej Mobilności 2023 jest tego najlepszym dowodem. W dniach 26-28 września w Expo Łódź odbędzie się najważniejsza konferencja branżowa oraz targi zrównoważonego transportu w regionie CEE. Organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), wydarzenie ma na celu promowanie współpracy i budowanie nowych partnerstw w branży.

Kongres Nowej Mobilności 2023

(fot. Adobe Stock)

Kluczowe informacje o Kongresie Nowej Mobilności 2023:

Kongres Nowej Mobilności 2023 to nie tylko jedno z wydarzeń branżowych. To przede wszystkim miejsce spotkań czołowych postaci z sektora elektromobilności. Liderzy, innowatorzy, przedsiębiorcy oraz decydenci z całej Europy zjednoczą się, by wspólnie dyskutować o przyszłości transportu elektrycznego. Ich obecność podkreśla wagę i znaczenie tego wydarzenia dla całej branży.

Kongres będzie miejscem, gdzie praktycy – osoby bezpośrednio zaangażowane w rozwój elektromobilności – będą mogli wymieniać się doświadczeniami, prezentować case study oraz dzielić się wiedzą z zakresu najnowszych technologii i rozwiązań. Obok nich staną eksperci, którzy dostarczą teoretycznych analiz i prognoz dotyczących przyszłości rynku.

Kluczowym elementem Kongresu będą panele dyskusyjne skupiające się na aktualnych wyzwaniach rynkowych. Jak zapewnić dostępność stacji ładowania w miastach i na trasach międzymiastowych? Jakie technologie będą dominować w najbliższych latach? Infrastruktura ładowania to jedno z najważniejszych tematów, które zostaną poruszone.

Transformacja sektora motoryzacyjnego w kierunku elektromobilności to ogromne wyzwanie, ale też szansa dla polskiej gospodarki. Kongres będzie okazją do dyskusji na temat tego, jakie wsparcie potrzebują polskie firmy, aby skutecznie konkurować na rynku europejskim i globalnym. Jakie inicjatywy i programy mogą przyspieszyć ten proces?

Kongres Nowej Mobilności 2023

(fot. Adobe Stock)

Innowacje i partnerstwa:

Na Expo Stage zostaną ogłoszone kluczowe partnerstwa, w tym między PSPA a Volkswagen Financial Services. Firma EkoEnergetyka, lider w produkcji stacji ładowania w Polsce, zaprezentuje najnowsze technologie, w tym innowacyjne rozwiązanie Plug&Charge. Trzeciego dnia Kongresu OTOMOTO przedstawi raport na temat rynku samochodów elektrycznych używanych, a Ministerstwo Cyfryzacji przedstawi wizję przyszłości rejestracji pojazdów w Polsce.

 

Elektryzujące premiery samochodów:

26 września światło dzienne ujrzy całkowicie elektryczny Ford Explorer, łączący niemiecką precyzję z amerykańskim designem. To jednak tylko początek, gdyż odwiedzający będą mieli okazję podziwiać również elektryczne BMW serii 5, innowacyjnego Hyundaia Kona oraz wiele innych nowości, w tym elektryczny polski samochód dostawczy eVAN czy zeroemisyjny ciągnik siodłowy od IVECO. Wśród nich nie zabraknie również BMW iX5 Hydrogen, zasilanego wodorowymi ogniwami paliwowymi.

 

Wyzwania i możliwości elektromobilności:

Elektromobilność w Polsce jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów transportu. W ciągu ostatnich lat obserwujemy znaczący wzrost liczby pojazdów elektrycznych na polskich drogach, co jest wynikiem zarówno rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, jak i korzyści ekonomicznych płynących z eksploatacji takich pojazdów. Jednakże, wraz z dynamicznym rozwojem, pojawiają się również liczne wyzwania.

Jednym z kluczowych wyzwań jest niewystarczająca liczba stacji ładowania, które muszą być dostępne i efektywne, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. W miarę jak coraz więcej kierowców decyduje się na pojazdy elektryczne, konieczne jest zapewnienie łatwego dostępu do ładowarek, zarówno w miastach, jak i na głównych trasach komunikacyjnych.

Również przepisy dotyczące elektromobilności muszą być jasne i dostosowane do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Dotyczy to zarówno kwestii technicznych, takich jak standardy ładowania, jak i aspektów ekonomicznych, jak ulgi podatkowe czy dotacje dla użytkowników pojazdów elektrycznych.

Kongres stanowi doskonałą okazję do dyskusji na temat tych i innych wyzwań. Zgromadzenie ekspertów, producentów, dostawców technologii oraz przedstawicieli administracji publicznej pozwala na wymianę doświadczeń i poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Dzięki temu, uczestnicy Kongresu mają możliwość nie tylko poznania najnowszych trendów w elektromobilności, ale także aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu przyszłości tego sektora w Polsce.

Kongres Nowej Mobilności 2023

(fot.Adobe Stock)

Znaczenie Kongresu dla branży flotowej:

Kongres Nowej Mobilności 2023 to nie tylko platforma prezentacji najnowszych technologii i innowacji w dziedzinie elektromobilności. Jest to przede wszystkim ważne forum wymiany myśli, gdzie kluczowi gracze branży flotowej mogą dyskutować o kierunkach rozwoju i wyzwaniach, jakie stoją przed sektorem w Polsce.

Kongres stanowi doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy na temat nowych technologii, dostępnych rozwiązań czy planów rozwoju infrastruktury ładowania w Polsce. To miejsce, gdzie menedżerowie flot mogą nawiązać bezpośrednie kontakty z producentami pojazdów, dostawcami technologii czy innymi ekspertami branży. Współpraca i wymiana doświadczeń na takim forum może przynieść realne korzyści dla każdej firmy, która chce być na bieżąco z najnowszymi trendami w branży flotowej.

Kongres Nowej Mobilności 2023

(fot. Adobe Stock)

Program Kongresu:

Kongres Nowej Mobilności 2023 będzie skupiał się na sześciu głównych ścieżkach tematycznych:

  • Poland Drives e-Mobility – inicjatywa skupiająca kluczowych interesariuszy polskiego rynku elektromobilności.
  • eHDV Forum – dedykowane rozwojowi zeroemisyjnego transportu ciężkiego.
  • Green Fleet Forum – ESG – spotkanie branży flotowej.
  • Battery Day – EBA Summit – konferencja producentów i ekspertów technologii bateryjnych dla motoryzacji.
  • Hydrogen Mobility Forum – poświęcone roli wodoru jako paliwa przyszłości.
  • Global e-Mobility Forum – dyskusja na temat globalnych trendów w elektromobilności.
Podziel się ze znajomymi