Relacje inw

Okresowe

9 maj

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Bykowski - Prezes Zarządu
Załączniki wróć do listy raportów