Relacje inw

Okresowe

15 maj

Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie publikuje Raport Kwartalny za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki wróć do listy raportów