Relacje inw

Bieżące

31 sty

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane w 2019 roku w następujących terminach:

Raport roczny:
- za 2018 rok - 20 marca 2019 roku

Raport kwartalny:
- za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku

Raport kwartalny:
- za II kwartał 2019 roku -14 sierpnia 2019 roku

Raport kwartalny:
- za III kwartał 2019 roku - 14 listopada 2019 roku

Zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

wróć do listy raportów