Relacje inw

Bieżące

25 wrz

Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadz

Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Zarząd mPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że spółka Arbux Investments Ltd będąca osobą blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Andrzejem Basiakiem w dniu 18 września 2014 roku zawarła następujące umowy cywilnoprawne:

1. 18 września 2014 roku w Częstochowie - umowę sprzedaży akcji, na mocy której nabyła 400.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki za cenę 15 groszy za jedną akcję i za łączną cenę 60.000 złotych. Zaksięgowanie akcji na rachunku inwestycyjnym kupującego nastąpiło w dniu 18.09.2014 roku;

2. 18 września 2014 roku w Częstochowie - umowę sprzedaży akcji, na mocy której nabyła 400.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki za cenę 15 groszy za jedną akcję i za łączną cenę 60.000 złotych. Zaksięgowanie akcji na rachunku inwestycyjnym kupującego nastąpiło w dniu 18.09.2014 roku.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Bykowski - Prezes Zarządu
wróć do listy raportów