Opis działalności

Spółka mPay S.A. opracowała i rozwija usługi płatności mobilnych, które pozwalają na realizację i rozliczanie płatności dokonywanych za pomocą telefonu komórkowego (tzw. m-płatności).

Płatności mobilne wnoszą nowe udogodnienia, które przyczynią się to rozwoju płatności bezgotówkowych, m.in. nie wymagają bezpośredniego kontaktu kupującego ze sprzedawcą, nie wymagają po stronie sprzedawcy posiadania terminala do obsługi płatności (terminala POS). Wśród zalet płatności mobilnych należy wymienić również szybkość i niski koszt budowy sieci akceptacji, łatwą integrację systemu płatniczego z bankami (jako źródła pieniądza) oraz zastosowanie do mikropłatności (poniżej 5 PLN), które z uwagi na koszty obsługi nie znajdują zastosowania w transakcjach kartowych. Ponadto ważną cechą telefonów komórkowych jest, ich rola w życiu współczesnego człowieka – użytkownicy mają je niemal zawsze przy sobie.

Do głównych obszarów działalności spółki należą:

– przyjmowanie i rozliczanie opłat za bilety komunikacji miejskiej

– przyjmowanie i rozliczanie opłat z tytułu parkowania pojazdów użytkowników strefach płatnego parkowania w miastach obsługiwanych przez spółkę

– przyjmowanie i rozliczanie opłat za doładowania telefonów GSM

 

mPay S.A. oferuje również usługi w obszarze Business-to-Business. W ramach umów zawartych ze Spółką przedsiębiorstwa mogą upoważnić wybranych pracowników do dokonywania płatności (np. za parkowanie) w poczet środków służbowych. mPay udostępnia swoim kontrahentom serwis internetowy, za pośrednictwem którego mogą oni sami zarządzać usługą: zmieniać upoważnienia dla pracowników, zarządzać listą numerów rejestracyjnych pojazdów objętych usługą, ustalać limity, pobierać historię transakcji dla potrzeb rozliczeń wewnętrznych.

 

Usługi Aplikacji mPay dostępne są dla użytkowników wszystkich sieci telefonii komórkowych w Polsce. Dodatkowo komunikacja z systemem za pomocą kodów USSD dostępna jest dla operatorów: Play i T-Mobile.

 

Elektroniczna portmonetka to rozwiązanie działające na zasadzie przedpłaty. Konto to może być zasilane przez użytkownika środkami, z których rozliczane są realizowane transakcje. Konto elektronicznej portmonetki można zasilić podłączając do portmonetki kartę płatniczą , korzystając z bankowości internetowej lub przez wykonanie tradycyjnego przelewu w banku lub na poczcie.

 

mPay S.A. zapewnia wysokie bezpieczeństwo przeprowadzanych płatności, zarówno na poziomie transmisji danych, jak i procedur autoryzacji transakcji i identyfikacji użytkownika. Każda transakcja realizowana jest wydzielonym kanałem GSM, korzystając z kanałów komunikacji USSD lub IVR, co zwiększa bezpieczeństwo płatności (np. przy transakcjach w Internecie dodatkowo z racji oddzielenia kanału komunikacji dla płatności od internetowego kanału zamawiania produktu).

 

Opis Rynku

Zgodnie z danymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej penetracja telefonii komórkowej w Polsce wyniosła na koniec 2010 r. 122,5% co oznacza, że w kraju jest prawie 47 milionów aktywnych numerów telefonii ruchomej. Penetracja rynku powyżej 100% wynika z faktu, że jedna osoba może posiadać więcej niż jeden aktywny numer telefonu. Poniższy wykres przedstawia nominalną liczbę użytkowników telefonii komórkowej oraz nominalną penetrację rynku w Polsce w latach 2000-2010.

 

Zgodnie z raportem Rynek Telekomunikacyjny w Polsce w 2010 r. 84% Polaków deklaruje posiadanie telefonu komórkowego. Nasycenie indywidualnego rynku telekomunikacyjnego usługą telefonii ruchomej jest większe niż nasycenie usługą telefonii stacjonarnej. Połączenia głosowe są najczęściej wykorzystywaną formą porozumiewania się przez telefon. Na pierwszym miejsc wymienia je 85,2% badanych. Popularną formą, z której korzystają osoby posiadające telefon komórkowy jest również wysyłanie SMS-ów. Na pierwszym miejscu stawia je 16,3% badanych, a na drugim 70,6% badanych.

 

Ważnym czynnikiem wpływającym na skłonność użytkowników do korzystania z telefonów komórkowych są ceny połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz transmisji danych. Zgodnie z danymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej ceny usług telefonii komórkowej spadły w latach 2005-2007 o 38%. Wśród 19 krajów Unii Europejskiej analizowanych przez UKE  był to drugi najwyższy spadek cen usług telefonii komórkowej (po Holandii, gdzie ceny spadły o 68%). W okresie listopad 2007 – marzec 2009 nastąpił dalszy spadek cen. Cena rocznego koszyka usług dla średnio aktywnych użytkowników telefonii ruchomej w Polsce spadła o ok. 40%. Dynamiczny spadek cen w ostatnich latach sprawił, że w roczna cena koszyka usług kształtowała się poniżej średniej z analizowanych 19 krajów Unii Europejskiej.

 

Ważnym elementem działania rynku telefonii komórkowej jest efektywne dotarcie marketingowe do konsumentów. Jak wynika z badań statystycznych znajomość spontaniczna trzech największych marek telefonii komórkowej jest na podobnym poziomie: Era (82,8%), Orange (81,1%) oraz Plus (77,7%). Ponad połowa respondentów zna operatora sieci Play (61,2%).

 

Kolejnym istotnym elementem wpływającym na rynek płatności mobilnych jest skłonność konsumentów do przeprowadzania transakcji bez użycia gotówki. W latach 2004 – 2010  udział wartości transakcji bezgotówkowych w Polsce w wartości transakcji ogółem rósł w średnim tempie wynoszącym 1,5 % rocznie. Udział transakcji bezgotówkowych w wartości transakcji ogółem kształtował się na poziomie 25,1% w 2010 r. i 23,5 % w 2009 r. w relacji do 16,1% w 2004 r. W ujęciu wartościowym Polacy w 2010 r. przeprowadzili transakcje bez użycia gotówki na łączną kwotę 88,92 mld PLN, o 63,70 mld PLN więcej niż w 2004 r., co przekłada się na zagregowaną  roczną stopę wzrostu na poziomie 23,4%.

 

Za główne czynniki rozwoju płatności mobilnych w Polsce należy zatem uznać wysoką penetrację rynku telefonii komórkowej, spadające ceny usług świadczonych przez operatorów sieci telefonii komórkowych oraz rosnącą skłonność do dokonywania transakcji bezgotówkowych. Ponadto, wzorem Japonii i Korei Południowej – liderów w transakcjach mobilnych, tempo rozwoju rynku płatności przez telefon komórkowy będzie zależało od zaangażowania głównych graczy na tym rynku – banków i operatorów sieci GSM. Prowadzone obecnie prace nad modelem płatności mobilnych przez mPay we współpracy z Mastercard, 8 ogólnopolskimi bankami oraz 4 największymi operatorami sieci telefonii komórkowej mogą w istotny sposób przyczynić się do wzrostu popularności płatności mobilnych w Polsce.

 

Kierunki rozwoju

Spółka w najbliższych latach zamierza osiągnąć i ugruntować pozycję lidera na rozwijającym się polskim rynku płatności mobilnych. Spółka dla osiągnięcia powyższego celu rozwija istniejący model biznesowy, a także uczestniczy w inicjatywie Płać Komórką – nowym systemie płatności mobilnych w Polsce pod patronatem MasterCard.

 

Inicjatywa Płać Komórką wiąże się z umożliwieniem rozliczania m-płatności bezpośrednio z osobistego rachunku bankowego lub rachunku karty kredytowej użytkownika. Rozwiązanie takie będzie uzupełnieniem obecnie funkcjonującego konta przedpłaconego (elektronicznej portmonetki) poszerzającym w znacznym stopniu uniwersalność i funkcjonalność usług mPay. Dla wielu użytkowników możliwość regulowania płatności mobilnych bezpośrednio z konta osobistego lub karty kredytowej będzie dużo bardziej atrakcyjna niż konieczność utrzymywania dodatkowego, wirtualnego źródła pieniędzy, które wymaga zasilania.

 

Z drugiej strony, użytkownicy preferujący elastyczność i oddzielenie środków przeznaczonych na realizację płatności mobilnych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym będą mieli możliwość dalszego korzystania z konta przedpłaconego. Stąd, Spółka zamierza rozwijać system elektronicznych portmonetek. Prowadzone obecnie przez Spółkę działania rozwojowe oraz planowane inwestycje przyczynią się do znaczącego wzrostu prowadzonej działalności poprzez:

  • zwiększenie liczby aktywnych użytkowników z 7,5 tys. na koniec 2010 r. do ponad 300 tys. na koniec 2013 r. i blisko 600 tys. na koniec 2014 r. (co jest uzasadnione w przypadku powodzenia Inicjatywy Płać-Komórką),
  • uzyskanie pozycji lidera wśród spółek operujących na polskim rynku płatności mobilnych.