aktualnoci

Aktualności

8 mar

mPay znów wygrywa w przetargu na obsługę warszawskiej strefy parkowania

mpay flota

Zarząd spółki mPay SA z siedzibą w Warszawie informuje, o ponownym wyborze, w dniu 7 marca 2019 roku, złożonej przez spółkę oferty, jako najkorzystniejszej, w organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Pobieranie opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego z wykorzystaniem platform/kanałów mobilnych”.  Oferta mPay S.A. została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą łącznie na podstawie następujących kryteriów oceny: całkowita cena brutto, skrócenie maksymalnego czasu trwania awarii, zapewnienie dodatkowego kanału płatności.

Wartość brutto złożonej przez Emitenta oferty wynosi 266 400 PLN.

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników ww. postępowania przetargowego co do wyboru oferty w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa z Miastem Stołecznym Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich na wykonanie zadania określonego w ofercie. O zawarciu stosownej umowy niezwłocznie poinformuje.

wróć do listy aktualności