18 września 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący ESPI 56/2023 Informacja o odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki działającej pod firmą "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej...
Czytaj więcej
1 września 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport Bieżący ESPI 55/2023 Korekta raportu ESPI nr 54/2023 z dnia 01.09.2023r.- Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.08.2023r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 54/2023 z dnia 01.09.2023 roku informujemy, iż w treści zamieszczonego raportu ESPI doszło...
Czytaj więcej
1 września 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący ESPI 54/2023 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.08.2023r.

Zarząd Spółki "MPAY" S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie...
Czytaj więcej
1 września 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący ESPI 53/2023 Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

Zarząd spółki pod firmą "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON:...
Czytaj więcej
1 września 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący ESPI 52/2023 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa,...
Czytaj więcej
1 września 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący ESPI 51/2023 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie MPAY S.A.

Zarząd spółki pod firmą "mPay" S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w...
Czytaj więcej
1 września 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący ESPI 50/2023 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w mPay

Zarząd spółki działającej pod firmą "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa,...
Czytaj więcej
1 września 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący ESPI 49/2023 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.07.2023r. MPAY S.A.

Zarząd Spółki "MPAY" S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie...
Czytaj więcej
1 września 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący ESPI 48/2023 Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa,...
Czytaj więcej
1 września 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący ESPI 47/2023 Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd spółki działającej pod firmą "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa,...
Czytaj więcej
1 3 4 5 6 7 9