parkowanie

Parkomat w telefonie w SuwałkachStrefa Płatnego Parkowania w Suwałkach obejmuje część parkingów w centrum miasta. To parkingi przy ulicy Kościuszki – odcinek od skrzyżowania z ulicą Wigierską do skrzyżowania z ulicą Dwernickiego, ulica A. Mickiewicza - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą ks. Hamerszmita i Plac Marszałka J. Piłsudskiego. 

 • opłata jednorazowa:
  • za 30 minut parkowania – 0,50 zł
  • za pierwszą godzinę parkowania – 1,0 zł,
  • za drugą godzinę parkowania – 1,2 zł,
  • za trzecią godzinę parkowania – 1,4 zł,
  • za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania – 1,0 zł;
 • opłata abonamentowa (parkowanie bez zapewnienia miejsca parkingowego w strefie):
  • 1 miesiąc – 80 zł,
  • 6 miesięcy – 250 zł,
  • 12 miesięcy – 400 zł;
 • opłata abonamentowa dla mieszkańców strefy (postój bez zapewnienia miejsca postojowego w SPP):
  • 1 miesiąc – 15 zł,
  • 6 miesięcy – 70 zł,
  • 12 miesięcy –120 zł;
 • opłata abonamentowa – „koperta” (zastrzeżone miejsce postojowe na zasadach wyłączności):
  • 6 miesięcy – 1 000 zł,
  • 12 miesięcy – 2 000 zł.
 


Zobacz jak łatwo i szybko można płacić za postój samochodu 
w strefie płatnego parkowania:

 

przetestuj

google play
app store

win store


Pierwsze parkowanie 

Aby rozpocząć pierwsze parkowanie, należy dodać numer rejestracyjny pojazdu, którym parkujesz.

park add vehicle 0 park add vehicle 1 park add vehicle 2
Uruchom aplikację mPay 
i wybierz Parking
Dodaj samochód klikając „+” Wprowadź wymagane dane 
i kliknij przycisk Zapisz

Pamiętaj, aby umieścić za przednią szybą samochodu informacje o dokonywaniu płatności za postój w ramach systemu mPay. Możesz wydrukować kartę parkingową lub napisać na zwykłej kartce "Za parking płacę z mPay".

Przykładowa transakcja płatności za parking - bez limitu

Aby rozpocząć naliczanie opłaty za parkowanie uruchom aplikację mPay.

park start vehicle nolimit 0 park start vehicle nolimit 1 park start vehicle nolimit 2
Uruchom aplikację mPay,
wybierz Parking,
a następnie wybierz Miasto
Wybierz parkowanie „BEZ LIMITU” 
i kliknij START
Wybierz formę płatności

 Aplikacja automatycznie wyłączy parkowanie, w chwili zakończenia obowiązywania płatnej strefy. W przypadku zainicjowania transakcji po godzinach obowiązywania opłat w Strefie Płatnego Parkowania, naliczanie opłaty rozpocznie się kolejnego dnia roboczego przypadającego po dniu zlecenia transakcji.

Przykładowa transakcja płatności za parking - na czas

Aby rozpocząć naliczanie opłaty za parkowanie uruchom aplikację mPay.

park start vehicle time 10 park start vehicle time 1 park start vehicle time 2
Wybierz parkowanie „NA CZAS” 
i kliknij START 
Wprowadź czas parkowania i kliknij START Wybierz formę płatności

lub

park start vehicle time 0 park start vehicle time 2
Określ czas parkowania przesuwając 
zielonym kółeczkiem i kliknij START
Wybierz formę płatności

 

Przykładowa transakcja płatności za parking - na kwotę

Aby rozpocząć naliczanie opłaty za parkowanie uruchom aplikację mPay.

park start vehicle money 0 park start vehicle money 1 park start vehicle money 2
Wybierz parkowanie „NA KWOTĘ” 
i kliknij START
Wprowadź kwotę 
i kliknij START
Wybierz formę płatności

lub

park start vehicle money 3 park start vehicle money 4
Określ czas parkowania przesuwając 
zielonym kółeczkiem i kliknij START
Wybierz metodę płatności

 

Zatrzymanie opłaty za parkowanie

Aby zatrzymać naliczanie opłaty za parkowanie, wykonaj kroki:

stop 0 stop 1 stop 2
Uruchom aplikację
mPay i wybierz PARKING, 
a następnie kliknij przycisk STOP
W odpowiedzi na komunikat 
kliknij przycisk TAK
Podsumowanie parkowania 
potwierdź przyciskiem OK