parkowanie

Parkomat w telefonie w Krakowie

 

logo

Informacje o Strefie Płatnego Parkowania w Krakowie

Dni obowiązywania strefy: poniedziałek - piątek (oprócz świąt)
Godziny obowiązywania strefy: 10:00 - 20.00

Cennik strefy parkingowej
Minimalna opłata 1,00 zł
Za pierwszą godzinę 3,00 zł
Za drugą godzinę 3,50 zł
Za trzecią godzinę 4,10 zł
Za czwarta godzinę i następne 3,00 zł
Naliczenie: minutowe

 

Zobacz jak łatwo i szybko można płacić za postój samochodu w strefie płatnego parkowania:

 

przetestuj

google play
app store

win store


Pierwsze parkowanie 

Aby rozpocząć pierwsze parkowanie należy dodać numer rejestracyjny pojazdu, którym parkujesz.

park add vehicle 0 park add vehicle 1 park add vehicle 2
Uruchom aplikację mPay 
i wybierz Parking
Dodaj samochód klikając „+” Wprowadź wymagane dane 
i kliknij przycisk Zapisz

Pamiętaj, aby umieścić za przednią szybą samochodu informacje o dokonywaniu płatności za postój w ramach systemu mPay. Możesz wydrukować kartę parkingową lub napisać na zwykłej kartce "Za parking płacę z mPay".

Przykładowa transakcja płatności za parking - bez limitu

Aby rozpocząć naliczanie opłaty za parkowanie uruchom aplikację mPay.

park start vehicle nolimit 0 park start vehicle nolimit 1 park start vehicle nolimit 2
Uruchom aplikację mPay,
wybierz Parking,
a następnie wybierz Miasto
Wybierz parkowanie „BEZ LIMITU” 
i kliknij START
Wybierz formę płatności

 Aplikacja automatycznie wyłączy parkowanie, w chwili zakończenia obowiązywania płatnej strefy. W przypadku zainicjowania transakcji po godzinach obowiązywania opłat w Strefie Płatnego Parkowania, naliczanie opłaty rozpocznie się kolejnego dnia roboczego przypadającego po dniu zlecenia transakcji.

Przykładowa transakcja płatności za parking -  na czas

Aby rozpocząć naliczanie opłaty za parkowanie uruchom aplikację mPay.

park start vehicle time 10 park start vehicle time 1 park start vehicle time 2
Wybierz parkowanie „NA CZAS” 
i kliknij START 
Wprowadź czas parkowania i kliknij START Wybierz formę płatności

lub

park start vehicle time 0 park start vehicle time 2
Określ czas parkowania przesuwając 
zielonym kółeczkiem i kliknij START
Wybierz formę płatności

Przykładowa transakcja płatności za parking - na kwotę

Aby rozpocząć naliczanie opłaty za parkowanie uruchom aplikację mPay.

park start vehicle money 0 park start vehicle money 1 park start vehicle money 2
Wybierz parkowanie „NA KWOTĘ” 
i kliknij START
Wprowadź kwotę 
i kliknij START
Wybierz formę płatności

lub

park start vehicle money 3 park start vehicle money 4
Określ czas parkowania przesuwając 
zielonym kółeczkiem i kliknij START
Wybierz formę płatności


Zatrzymanie opłaty za parkowanie

Aby zatrzymać naliczanie opłaty za parkowanie, wykonaj kroki:

stop 0 stop 1 stop 2
Uruchom aplikację
mPay i wybierz PARKING, 
a następnie kliknij przycisk STOP
W odpowiedzi na komunikat 
kliknij przycisk TAK
Podsumowanie parkowania 
potwierdź przyciskiem OK

Numer telefonu usługi SMS: +48 732 100 829

Formaty SMS

Start parkowanie

Na kwotę

KWOTA10*KRA*1*WAW123*P*0000

KWOTA – parkowanie na kwotę

10 – wartość parkowania wyrażona w pełnych złotych

KWOTA10 – parkowanie za kwotę 10 zł

KRA – skrócona nazwa miasta, którego dotyczy parkowanie

1 – skrócona nazwa strefy parkowania. Parametr opcjonalny – w przypadku kiedy go nie ma jest pobierana pierwsza strefa.

WAW123 – numer rejestracyjny, którego dotyczy parkowanie

P – identyfikator sposobu płatności. K – karta, P – portmonetka 

0000 – MPIN (indywidualny kod użytkownika w systemie mPay)

 

Na czas

CZAS60*KRA*1*WAW123*P*0000

CZAS – parkowanie na czas

60 – czas parkowania wyrażony w pełnych minutach

CZAS60 – parkowanie na 60 minut

KRA – skrócona nazwa miasta, którego dotyczy parkowanie

1 – skrócona nazwa strefy parkowania. Parametr opcjonalny – w przypadku kiedy go nie ma jest pobierana pierwsza strefa z listy.

WAW123 – numer rejestracyjny, którego dotyczy parkowanie

P – identyfikator sposobu płatności. K – karta, P – portmonetka 

0000 – PIN (indywidualny kod użytkownika w systemie mPay)

 

Bez limitu

BEZLIMITU*KRA*1*WAW123*P*0000

BEZLIMITU – parkowanie bez limitu

KRA – skrócona nazwa miasta, którego dotyczy parkowanie

1 – skrócona nazwa strefy parkowania. Parametr opcjonalny – w przypadku kiedy go nie ma jest pobierana pierwsza strefa z listy

WAW123 – numer rejestracyjny, którego dotyczy parkowanie

P – identyfikator sposobu płatności. K – karta, P – portmonetka 

0000 – PIN (indywidualny kod użytkownika w systemie mPay)

 

Bez limitu

BEZLIMITU40*KRA*1*WAW123*P*0000

BEZLIMITU – parkowanie bez limitu

40 – kwota maksymalna

BEZLIMITU40 – parkowanie be limitu z ustawieniem kwoty maksymalnej na 40 zł

KRA – skrócona nazwa miasta, którego dotyczy parkowanie

1 – skrócona nazwa strefy parkowania. Parametr opcjonalny – w przypadku kiedy go nie ma jest pobierana pierwsza strefa z listy.

WAW123 – numer rejestracyjny, którego dotyczy parkowanie

P – identyfikator sposobu płatności. K – karta, P – portmonetka 

0000 – PIN (indywidualny kod użytkownika w systemie mPay)

 

Jeżeli wysłany jest sms BEZLIMITU bez podawania kwoty maksymalnej to ustawiana jest kwota maksymalna na 50 zł.

Stop parkowanie

Koniec parkowania

KONIEC*WAW123

KONIEC – koniec parkowanie

WAW123 – numer rejestracyjny, którego dotyczy parkowanie