Savoir-vivre w transporcie publicznym

Transport publiczny jest nieodłącznym elementem życia. Autobusy, tramwaje, metro to miejsca gdzie warto trzymać się zasad savoir-vivre.

SZCZEGÓŁY