Relacje inw

Okresowe

16 lis

Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2015 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Maciej Orzechowski - Prezes Zarządu

Załączniki wróć do listy raportów