Relacje inw

Okresowe

5 lis

Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
Osoby reprezentujące spółkę
Piotr Warsicki, Prezes Zarządu
Załączniki wróć do listy raportów