Relacje inw

Okresowe

8 maj

Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Warsicki - Prezes Zarządu
Załączniki wróć do listy raportów