Relacje inw

Okresowe

22 mar

Raport Roczny MPAY SA za rok 2012

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2012.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect\".

Załączniki wróć do listy raportów