Relacje inw

Okresowe

10 maj

Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".

Załączniki wróć do listy raportów