Relacje inw

Bieżące

1 paź

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 30.09.2016 r.

Zarząd Spółki MPAY S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MPAY S.A., które odbyło się w dniu 30.09.2016 r. 
Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Do uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik:
Treść uchwał NWZA mPay SA 30.09.2016

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Maciej Orzechowski - Prezes Zarządu
wróć do listy raportów