Relacje inw

Bieżące

5 sie

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o złożeniu w dniu 04 sierpnia 2016 roku przez Pana Michała Bieniaka pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 30 września 2016 roku.

Zarząd dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, jaki Pan Michał Bieniak wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej. 

Podstawa prawna § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Maciej Orzechowski - Prezes Zarządu
wróć do listy raportów