Relacje inw

Bieżące

3 wrz

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

W dniu 31.08.2015 r. Rada Nadzorcza mPay S.A. powołała do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Macieja Orzechowskiego. Uchwała wchodzi w życie w dniu 01.09.2015 r.

Powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu ma na celu wzmocnienie kompetencji Zarządu Spółki w sferze informatycznej. Pan Maciej Orzechowski będzie również odpowiadał za bezpieczeństwo danych.

Pan Maciej Orzechowski jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, specjalność Sieci Komputerowe. Ukończył również wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu IT,     planowania, zarządzania, ochrony informacji niejawnych i rozwoju kapitału ludzkiego. W trakcie trwającej 17 lat kariery zawodowej, zajmował się głównie wprowadzaniem nowych rozwiązań, zmian i innowacji w zastosowaniach IT w biznesie. Współautor licznych publikacji z zakresu zastosowania informatyki w medycynie, analizie danych i infrastruktury klucza publicznego.

Pełnił liczne funkcje:

· Członka międzynarodowego stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych ISACA oraz ISACA w Katowicach,

· Biegłego sądowego z zakresu informatyki przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie

· Akredytowanego eksperta Agencji Rozwoju Lokalnego Agrotur S.A. w Tarnowskich Górach,

· Członka konwentu doradczego Grupa Jurajska GORP w Podlesicach,

· Członka sekcji kryptografii w PAN Instytut Podstaw Informatyki w Warszawie

· Wykładowcy na Akademii Jana Długosza w Częstochowie


W latach 1998-2014 zdobywał doświadczenie zawodowe w branży:

· 1998 – 2003 - Prokom Software SA - Konsultant, Specjalista ds. wdrożeń, specjalista ds. systemów

· 2004 – 2007 - InterHandel Sp. z o. o CIO - Członek Zarządu

· 2007 – 2011 - CBA, Departament Teleinformatyki, Zarząd Analiz i Ewidencji - Agent Specjalny, Kierownik Projektów IT

· 2011 – 2013 - Ideon SA (Centrozap SA) - Dyrektor Biura Teleinformatyki

· 2013 – 2014 – CashBroker - Kantor Internetowy Dyrektor Operacyjny, IT

· 2014 – 2015 - mPay SA - Dyrektor IT & Business Development

Poza pracą zawodową Maciej Orzechowski uczestniczy w działalności charytatywnej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Częstochowie.

Pan Maciej Orzechowski nie wykonuje innej, konkurencyjnej wobec Emitenta, działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta i nie ma w stosunku niego wpisów w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

wróć do listy raportów