Relacje inw

Bieżące

26 cze

Treść uchwał powziętych przez ZWZA mPay S.A. w dniu 25.06.2015

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbyło się w dniu 25 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Bykowski - Prezes Zarządu

Załączniki wróć do listy raportów