Relacje inw

Bieżące

28 gru

Umowa znacząca

Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 28 grudnia 2018 roku zawarła ze spółką pod firmą Playada Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (dalej „Playada”) umowę na sprzedaż sprzętu elektronicznego wykorzystywanego w procesach płatności i dokonywaniu transakcji zakupu.

Wartość przedmiotowej umowy stanowi kwotę 1.403.777,08 PLN brutto (słownie: jeden milion czterysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i 08/100).

Postanowienia umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy i kupującego, a także dotyczące odpowiedzialności każdej ze stron transakcji. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących warunku lub terminu.

wróć do listy raportów